Chemia
zibi0102
2017-12-31 00:34:49
W reakcji 6,85g pewnego dwuwartościowego metalu z kwasem siarkowym(VI) powstało 9,32g osadu. Jaki to metal, jeśli reakcja przebiegała z 80% wydajnością.
Odpowiedź
natnik
2017-12-31 01:30:13

Zapiszmy sobie równanie reakcji: [latex]X+H_2SO_4 ightarrow XSO_4 + H_2 uparrow[/latex] Mamy informację, że reakcja zaszła z 80% wydajnością. W przypadku 100% wydajności przereagowałby cały metal i powstałoby nam[latex] frac{9,32}{0,8} =11,65,g[/latex] osadu, w tym[latex]11,65, g,-6,85,g =4,8,g[/latex] to reszta kwasu siarkowego(VI). W 1 molu, czyli 98 gramach, kwasu mamy 96 g reszty kwasowej, tak więc 4,8 g reszty mamy w [latex]4,8 g frac{98, g}{96,g}=4,9, g [/latex]. Poza tym wiemy, że metal reaguje w stosunku molowym 1:1, bo jest dwuwartościowym. Możemy więc zapisać: [latex]6,85, g - 4,9, g , kwasu \ m_X - 98 ,gkwasu\ m=137, g[/latex] Masa ta stanowi masę jednego mola metalu, czyli jego masę molową. Szybki rzut oka w układ okresowy i wiemy, że ten nieznany pierwiastek X to tak naprawdę bar. elo

Dodaj swoją odpowiedź