Matematyka
Balonovka
2017-12-31 00:48:29
Wyjście do parku rozrywki Wariolandia na cały dzień kosztuje jednorazowo 25 zł, a ponadto dodatkowo bilet na każdą atrakcję kosztuje 4 zł dla dzieci i 6 zł dla osoby dorosłej. Wojtek poszedł do Wariolandii ze swoim tatą. Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego koszt ich pobytu w parku rozrywki. Przyjmij, że Wojtek skorzystał z n atrakcji, a jego tata z m atrakcji.
Odpowiedź
lkjhgfdsa
2017-12-31 01:48:24

K-Koszt pobytu K=2*25+4*n+6*m K=50+4n+6n

Dodaj swoją odpowiedź