Matematyka
logik
2017-12-31 01:49:59
Wykonaj działania: 1) (3x+2) * (2x+1) = 2) (-4a+b) * (3a-6b)=
Odpowiedź
McKenzie
2017-12-31 02:42:53

1) (3x + 2) * (2x + 1) = [latex]6x^{2}+3x+4x+2=6x^{2}+7x+2[/latex] 2) (-4a + b) * (3a - 6b) = [latex]-12a^{2}+24ab+3ab-6b^{2}= -12a^{2}+27ab-6b^{2}=-3(4a^{2}-9ab+2b^{2})[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź