Chemia
malutka8
2017-12-31 03:11:59
1. W wyniku reakcji chemicznej 27 g glinu z tlenem powstało 51 g tlenku glinu. Oblicz, ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji. 2. Oblicz ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100 g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 177,5 g tlenku fosforu (V) - P5O10.
Odpowiedź
wks1947
2017-12-31 05:02:04

1. 4Al+3O2--->2Al2O3     27g   xg        51g 27g+x=51g x=24g 2. P4+5O2--->P4O10      xg   100g    177,5g x+100g=177,5g x=77,5g

Dodaj swoją odpowiedź