Matematyka
patrolek123
2017-12-31 03:39:19
Pierwiastkami rownania (x^2+x+1)(3x^3+9x^2)=0 są liczby ?
Odpowiedź
tomas2
2017-12-31 05:34:57

[latex](x^2+x+1)(3x^3+9x^2)=0[/latex] [latex]3x^2(x^2+x+1)(x+3)=0[/latex] Iloczyn jest równy zero jeśli którykolwiek z czynników jest zerowy. środkowy czynnik ma deltę mniejszą od zera - nie da się rozłożyć - nigdy nie jest zerowy. [latex]oxed{x=0lor x=-3}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź