Matematyka
Bertek97
2017-12-31 05:42:19
W trójkącie ABC wpisany jest okrą o środku S i promieniu r=3,5 Długości boków trójkąta wynoszą : AB=26 BC=17 AC=10 oblicz pole trójkąta ASC jakie pole ma trójką ABC (proszę nie podawać żadnych linków).
Odpowiedź
Lilka2345
2017-12-31 12:15:15

r= 2p/a+b+c więc  2P/AB+AC+BC=r 2P/AB+AC+BC=r /*(AB+AC+BC) 2P=3,5*(26+10+17) 2P= 3,5 *53 2P=185,5 /:2 P=92,75

Dodaj swoją odpowiedź