Matematyka
fiola
2017-12-31 06:09:39
ktoś wie co kolwiek...??
Odpowiedź
natalka125
2017-12-31 10:40:21

Zad. 27 [latex]P=frac{a+b}{2}*h [/latex] a = 6cm b = 6 + 3 = 9cm h = 4cm [latex]P=frac{6+9}{2}*4=frac{15}{2}*4=30cm^{2} [/latex] Zad. 28 a = 9cm b = a - 4cm = 9 - 4 = 5cm h = cm [latex]P=frac{9+5}{2}*6=frac{14}{2}*6=42cm^{2} [/latex] Krótsza podstawa ma 6cm. - ZDANIE FAŁSZYWE Pole trapezu jest równe [latex]42cm^{2} [/latex]. - ZDANIE PRAWDZIWE Zad. 29 a = 2cm b = 10cm h = 5cm [latex]P=frac{2+10}{2}*5=frac{12}{2}*5=30cm^{2} [/latex] Wysokość trapezu wynosi 5cm, a jego pole jest równe [latex]30cm^{2} [/latex].

Dodaj swoją odpowiedź