Przyroda
sira4
2017-12-31 08:19:29
Proszę o szybką odpowiedź! Na mapie oznaczono literami różne strefy krajobrazowe. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich stref.
Odpowiedź
elana159
2017-12-31 11:37:35

A strefa klimatów okołobiegunowych- Tundra B strefa klimatów umiarkowanych-Tajga C strefa klimatów umiarkowanych-lasy liściaste i mieszane D strefa klimatów umiarkowanych-stepy E strefa klimatów podzwrotnikowych-roślinność śródziemnomorska F strefa klimatów zwrotnikowych-pustynie G strefa klimatów równikowych-sawanny H strefa klimatów równikowych-wilgotne lasy równikowe

Dodaj swoją odpowiedź