Geografia
JapanFan
2017-12-31 09:41:29
Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia A-D a) wyjasnij dlaczego struktura bilansu energetycznego Polski na tyle innych państw jest niekorzystna b) wyjasnij przyczyny dużego udziału energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach cieplnych w bilansie energetycznym c) wyjasnij dlaczego elektrownie wodne mają taki niewielki udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce d) podaj dwa argumenty PRZECIW wprowadzeniu w Polsce elektrowni jądrowej. Tabela w załączniku Prosze odp normalne bez żadnego pobierania zdj
Odpowiedź
chillyz
2017-12-31 15:19:28

a ponieważ  większość  energi polski produkują elektrownie cieplne b z powodu dużej ilości węgla i komunistycznej przeszłości polski c ponieważ jest ich bardzo mało  w polsce d w razie awarii duża część polski zostanie skażona powiększone promieniowanie w okolicach elektrowni

Dodaj swoją odpowiedź