Polski
Natalia1147
2017-12-31 17:05:39
. Uzupełnij tekst. ,, Inżynier (nie)...kiedy brał udział w wyprawach badawczych i zawsze obserwował wszystko z (nie)...słabnącą uwagą. Dotychczas (nie)...znalazł nic podejrzanego. (nie)....odstępujący go pies i małpa (nie) zdradzały swoim zachowaniem żadnego (nie)......pokoju. Jednakże nawet w wypadku gdy ....(by) wybuch nastąpił, (nie)...musiała...(by) ucierpieć cała wyspa. Wystarczyło ..... (by)jednak trzęsienie ziemi ....,że .... (by) wewnętrzny układ góry uległ zmianie i rozżarzona lawa utorowała .... (by) sobie nowe koryto. (Z) ..... resztą co można...(by) na to poradzić? W nadziei ..., że (nie) .... dojdzie do eksplozji ..... ,wykonał jeszcze kilka fotograf... . Czekał " Proszę o uzupełnienie .
Odpowiedź
xxkasiaxx1616
2017-12-31 18:22:50

,, Inżynier niekiedy brał udział w wyprawach badawczych i zawsze obserwował wszystko z niesłabnącą uwagą. Dotychczas nie znalazł nic podejrzanego.Nie odstępujący go pies i małpa nie zdradzały swoim zachowaniem żadnego niepokoju. Jednakże nawet w wypadku gdyby wybuch nastąpił, nie musiałaby ucierpieć cała wyspa. Wystarczyło by jednak trzęsienie ziemi żeby wewnętrzny układ góry uległ zmianie i rozżarzona lawa utorowałaby sobie nowe koryto. Z resztą co można by na to poradzić? W nadziei, że nie dojdzie do eksplozji, wykonał jeszcze kilka fotografii. Czekał "

Dodaj swoją odpowiedź