Polski
kasiula1213
2017-12-31 18:00:19
Utwórz przyimki złożone z przymiotników prostych i innych podanych wyrazów . Zapisz je w zeszycie z,+nad= znad. po+przez= .po +nad=. po +między=.o +koło=. pod+czas =.po + za=.
Odpowiedź
sakiko1992
2017-12-31 22:39:08

Po+przez=poprzez Po+nad=ponad Po+miedzy=pomiedzy O+kolo=okolo Pod+czas=podczas Po+za=poza Prosze ;)

Dodaj swoją odpowiedź