Matematyka
dajmimisia
2017-12-31 23:28:19
Zad 1 jaką długość ma promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym, którego wysokość wynosi 3? Zad 2 Jaką długość ma promień okręgu wpisanego na trójkącie równobocznym, którego wysokość wynosi 36? Zad 3 Oblicz pole kwadratu, który jest wpisany w okrąg o promieniu 7m? Zad 4 W kwadrat o boku długości 6cm wpisano okrąg, w który następnie wpisano kwadrat. Oblicz pole tego kwadratu. Zad 5 Do pewnego okręgu o promieniu 4 i środku K poprowadzona jest styczna LM ze wspólnym punktem L. Oblicz długość odcinka MK, jeżeli wiadomo że długość odcinka |LM| wynosi 2. Wynik zapisz w postaci pierwiastka . PROSZE SZYBKO BO MAM TO NA JUTRO A KOMPLETNIE TEGO NIE ROZUMIEM
Odpowiedź
gdaniec57
2018-01-01 00:58:07

1.  Rozwiązanie: r=⅔h r=⅔×3 r=2 Odp: Promień okręgu opisanego na tym trójkącie wynosi 2 cm. 3. Jeśli promień wynosi 7m, to średnica wynosi 7*2=14m Średnica okręgu to przekątną kwadratu, a więc: d=a[latex] sqrt{2} [/latex]  14 = a[latex] sqrt{2} [/latex] /: [latex] sqrt{2} [/latex] a = 7[latex] sqrt{2} [/latex] P=[latex] a^{2} [/latex] P= 7[latex] sqrt{2} [/latex] [latex] ^{2} [/latex] P=98

Dodaj swoją odpowiedź