Matematyka
Konto usunięte
2018-01-01 00:57:09
podane ulamki zwykle rozesz do wskanego mianownika .nastepnie zapisz je w postaci dziesietnej.A.mianowik10 1/2,3/5,5/2.Bmianownik 100 3/4,/25,//20,Cmianownik 1000,1/8,17/250,/9/40 daje naj pilne
Odpowiedź
Natalia14114
2018-01-01 07:15:40

mianownik 10 1/2-5/10=0,5 3/5-6/10=0,6 5/2-25/10=2,5 mianownik 100 3/4-75/100=0,75 2/5-40/100=0,4 A w trzecim nie wiem co napisałeś/aś. mianownik 1000 1/8-125/1000=0,125 17/250-68/1000=0,068 9/40-225/1000=0,225

Dodaj swoją odpowiedź