Matematyka
Konto usunięte
2018-01-01 01:10:49
Daje naj I dużo punktów! Zad na załączniku. Ponumeruj liczby znakami rzymskimi w kolejności od najmniejszej do największej.
Odpowiedź
syska12
2018-01-01 08:06:53

I -8,45 II -7,9 III -6 i 56 IV - 6,1 V -4 I 29  VI -1 i 1 12 VII - 78 VIII -12 IX 14  X - 0.003 XI 150  XII13 XIII 56 XIV 1516

Dodaj swoją odpowiedź