Chemia
kamil4402
2018-01-01 04:22:09
Oblicz ile gramów kwasu maslowego butanu i ile gramów butanolu należy użyć aby otrzymać 500g maślanu butylu jesli wydajność reakcji wynosi 80%
Odpowiedź
dAMii
2018-01-01 09:45:21

Witaj ;) Na początek równanie reakcji chemicznej: [latex]C_{3}H_{7}COOH+C_{4}H_{9}OH->C_{3}H_{7}COOC_{4}H_{9}+H_{2}O[/TEX] Obliczam masy cząsteczkowe: [latex]m_{C_{3}H_{7}COOH}=4*12u+8*1u+2*16u=88u[/latex] [latex]m_{C_{4}H_{9}OH}=4*12u+10*1u+16u=74u[/latex] [latex]m_{C_{3}H_{7}COOC_{4}H_{9}}=8*12u+16*1u+2*16u=144u[/latex] Z 88 u kwasu masłowego powstają 144 u maślanu butylu      Z x kwasu masłowego powstaje 500 g maślanu butylu [latex] frac{88u}{x}= frac{144u}{500g} [/latex] 144 u*x = 500 g*88 u/ 144 u [latex]x= frac{500g*88u}{144u} [/latex] x = 305,56 g - przy założeniu 100% wydajności :) 305,56 g - 80%             x - 100% 305,56 g*100% = 80%*x x = 381,95 g - tyle kwasu potrzeba przy wydajności reakcji wynoszącej 80% Z 74 u butanolu powstają 144 u maślanu butylu      Z x butanolu powstaje 500 g maślanu butylu [latex] frac{74u}{x}= frac{144u}{500g} [/latex] 144 u*x = 500 g*74 u/ 144 u [latex]x= frac{500g*74u}{144u} [/latex] x = 256,94 g - 100% wydajność 256,94 g - 80 %             x - 100% 80%*x = 256,94 g*100% /80% x = 321,18 g - tyle butanolu potrzeba do otrzymania 500 g maślanu butylu Musimy uwzględnić to, że w tej reakcji powstaje również woda, dlatego oba wyniki dodane do siebie nie dają 500 g :)        Z 88 u kwasu masłowego powstaje 18 u wody Z 381,95 g kwasu masłowego powstaje x wody [latex] frac{88u}{381,95g}= frac{18u}{x} [/latex] 88 u*x = 381,95 g*18 u /88 u x = 78,13 g - tyle wody powstaje w tej reakcji ;) 321,18 g + 381,95 g = 703,13 g 703,13 - 78,13 = 625 g Wydajność = (500 g/625 g)*100% W = 80% Odp: Do otrzymania 500 g maślanu butylu potrzeba 381,95 g kwasu masłowego oraz 321,18 g butanolu przy założeniu, że wydajność reakcji wynosi 80%.

Dodaj swoją odpowiedź