Matematyka
kaasiaa1211
2018-01-01 05:09:59
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y=2x-11 i przechodzącej przez punkt P=(1,2)
Odpowiedź
koleżanka12
2018-01-01 05:26:37

y=2x-11 P=(x,y) P=(1,2) y=ax+b 2=2*1+b 2=2+b b=0 y=2x+0 y=2x

danioo9
2018-01-01 05:27:52

y = 2x - 11,        P = (1,2) y = ax + b     - postać kierunkowa a₁ = 2 a₁ = a₂     - warunek równoległości prostych a₂ = 2 y = 2x + b x = 1 y = 2 2 = 2·1 + b b = 0 y = 2x     - prosta równoległa

Dodaj swoją odpowiedź