WOS
dysk
2018-01-01 08:21:19
1 Zaznasz cechy charakteryzujących ludzi wywodzących się z jednego narodu. a] przynależność do tej samej grupy społecznej b] posiadanie wspólnego dziedzictwa narodowego c] poczucie tożsamości narodowej d] zamieszkiwanie tego samego terytorium e] różne pochodzenie f] porozumiewanie się wspólnym językiem 2.Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. rasizm • nacjonalizm • szowinizm • • uwielbienie własnego narodu i jednoczesna pogarda wobec innych nacji • przekonanie o wrodzonej wyższości jednej rasy ludzkiej nad drugą • podporządkowanie praw obywateli interesom państwa
Odpowiedź
malgoska122m
2018-01-01 13:03:43

1 b, c, f rasizm - przekonanie o wrodzonej wyższości  nacjonalizm - podporządkowanie praw szowinizm - uwielbienie własnego narodu

Dodaj swoją odpowiedź