Matematyka
Oguras15
2018-01-01 10:31:09
1. Wyznacz te wartości parametru m, dla których prosta o równaniu y=mx+1 nie ma punktów wspólnych z wykresem funkcji y=[latex] x^{2} [/latex]+2x+2 2. Rozwiąż nierówność |x-1|-3x[latex] geq [/latex]|x+2| (w nawiasach są wartości bezwzględne)[latex] geq [/latex]
Odpowiedź
twoja123
2018-01-01 15:59:03

x-1= 525 -3x-653 x+2=234 y=x2+x2+2x+2=x4+2x+2=6x+2  prosze bardzo izi pizi

Dodaj swoją odpowiedź