Biologia
Malutka15142
2018-01-01 10:44:49
Proszę o pomoc!!! Osmoza w kuchni. doświadczenie z marchewką. Napisz Problem badawczy, hipotezę, przebieg doświadczenia, wyniki doświadczenia i wnioski.
Odpowiedź
Konto usunięte
2018-01-01 16:11:02

Problem badawczy: Wpływ wysokiego stężenia soli na osmotyczne przenikanie wody pomiędzy komórkami marchewki a środowiskiem Hipoteza: Dodanie soli do dołeczka wydrążonego w marchewce spowoduje wypłynięcie wody z marchewki. Przebieg doświadczenia: Obieramy marchewkę nożem a następnie tym samym narzędziem wydrążamy w środkowej części dołek do którego sypiemy łyżkę chlorku sodu (sól kuchenną). Próbę kontrolną stanowi marchewka z wydrążonym dołeczkiem, lecz pozbawiona chlorku sodu. Obie marchewki odstawiamy na 12h. Wyniki doświadczenia: Z marchewki  w której umieściliśmy sól wypłynęła woda oraz stała się ona mniej jędrna. Marchewka pozbawiona soli kuchennej nie uległa widocznym zmianom. Wniosek: Po dodaniu chlorku sodu do wnętrza marchewki wypłynęła z niej woda na drodze osmozy, gdyż chlorek sodu stworzył środowisko hiperosmotyczne względem marchewki. Pozdrawiam kari9812 :)

Dodaj swoją odpowiedź