Matematyka
Laska5555555555
2018-01-01 11:12:09
Podaj przedziały monotoniczności funkcji i ekstrema: [latex] y=frac{1}{6} x^{3} + x^{2} -3x+e [/latex]
Dodaj swoją odpowiedź