Historia
Martyśka2101
2018-01-01 14:50:49
Odpowiedź jakie było stanowisko władz Rzeczypospolitej wobec żądań Hitlera
Odpowiedź
Landrynka1223
2018-01-01 17:00:19

Ówczesny minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Józef Beck kategorycznie odmówił na żądania Hitlera który chciał wybudować autostradę łączącą III Rzeszę z Prusami Wschodnimi co spowodowałoby odcięcie Polski od Morza Bałtyckiego a także chciał uzyskać zgodę na aneksję Wolnego Miasta Gdańska. Liczę na naj ;)

naleśnik
2018-01-01 17:01:34

Polskie władze odrzuciły te żądania .Obawiały się że nasz kraj utraci dostęp do Morza Bałtyckiego oraz niezależność względem III Rzeszy.

Dodaj swoją odpowiedź