Historia
dominikhbo
2018-01-01 15:31:49
Porównaj sposób funkcjonowania ZSRR i III Rzeszy. W skaz podobieństwa i różnice między tymi państwami.
Odpowiedź
oluniek14
2018-01-01 20:17:31

Funkcjonowanie ZSRR tak jak i III Rzeszy było oparte na kulcie przywódców. W ZSRR byli to Lenin i Stalin, a w III Rzeszy był to Hitler. W obu tych państwach dominował również terror, gdy tylko nie zgadzałeś się z poglądami władzy  groziła śmierć lub w lepszej sytuacji wysyłka do obozu pracy. W obu tych państwach funkcjonowała daleko posunięta propaganda, która wychwalała władzę.  Różnicami jest między innymi to, że w Niemcach prześladowano Żydów, natomiast w Rosji w ten sam sposób prześladowano tych, którzy nie zgadzali się z teorią komunizmu. Również rożni się sposób prowadzenia gospodarki - w Rosji nie istniała właśność prywatna, cała gospodarka należała do państwa, natomiast w Niemczech istniał wolny rynek.

Dodaj swoją odpowiedź