Matematyka
angelika1400
2018-01-01 17:21:09
zad 2 str 134. Rozwiąż równanie i sprawdź: 4z + 6 = 18 zad 3 str 134. Pani Zofia kupiła 10kg jabłek. Ile kilogramów jakłek zużyła pani Zofia na szarlotkę, jeżeli zostało 7 i 2dwie 5piąte kg jabłek? Napisz równanie do zadania i je rozwiąż. zad 1 str 135. Nazwij wyrażenia: a) 1 jedna 2 druga xyz b) p + t + z c) c - d d) a do potęgi 2 drugiej e) m szóstych zad 2 str 135. Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych: a) iloraz liczby 11 przez a, b) trzecią potęgę liczby b, c) sumę liczb d, 1 jedna 2 druga i e, d) różnicę liczby 7 i liczby b, zad 3 str 135. Sumę wyrazów podobnych zastąp iloczynem: a) m + m + m b) ab + ab + ab + ab c) x do potęgi 2 drugiej + x do potęgi 2 drugiej Ok to tyle proszę to na jutro*-* i bardzo się namęczyłam przy pisaniu i proszę o odpowiedź:). Daję naj:).
Odpowiedź
Elektram
2018-01-01 23:29:17

2)/134   18-6=12    12:4=3  z=3               4*3+6=18 3)/134    10-7,4=2,6 kg zużyła na szarlotkę                 7( 2/5 )= 7(4/10)    

Dodaj swoją odpowiedź