Matematyka
martyna77
2018-01-01 17:48:29
Napisz rownanie prostej przechodzacej przez punkty A=(-1,2), B=(3,3), Prosze o rozwiazanie tego metoda wyznaczania wspolczynnika kierunkowego, a nie ukladem rownan :) POMOCY!!
Odpowiedź
Juliś13
2018-01-01 18:12:18

a=(y2-y1) / (x2-x1)=(3-2) / ( 3+1)=1/4 y=ax+b y=1/4x+b 2=-1*1/4+b 2+1/4=b b=9/4 równanie prostej; y=1/4x+9/4

Dodaj swoją odpowiedź