Historia
madzialenka852
2018-01-01 18:49:59
1.Jak zaborcy walczą z Polakami? 2.Jak zaborcy walczyli z Polakami a jak Polacy z zaborcami? 3. Gospodarka w każdym zaborze Prosze o szybka odpowiedź. Daje naj
Odpowiedź
Damiano22
2018-01-01 19:17:56

1. Polacy musieli zachować swoją tożsamość narodową i wobec braku własnej państwowości podtrzymać swoją kulturę i język. Zaborcy utrudniali te działania jak mogli. Ich polityka wobec społeczeństwa polskiego uległa zaostrzeniu po klęsce powstania listopadowego w 1831 r. oraz po klęsce powstania styczniowego w 1863 r. Zaborcy zastosowali wówczas poetykę rusyfikacji i germanizacji, czyli walki z polskością i wynaradawiania społeczeństwa polskiego.  3. W zaborze Austriackim Polska miała najlepiej. Pod Niemieckim i Ruskim Polacy podlegali Rusyfikacji i Germanizacji oraz przemocy. 2. Polacy robili tajne shadzki w których uczyli się języka polskiego i uczyli sie swojej historii.

Dodaj swoją odpowiedź