Geografia
kotek023
2018-01-01 20:11:59
Opisz wilgotne lasy równikowe oraz borealne( tajge). Potrzebne na jtr
Odpowiedź
Pixel95
2018-01-02 01:11:24

Wilgotne lasy równikowe cechują się wysoką, równomiernie rozłożoną temperaturą powietrza oraz wysokimi opadami atmosferycznymi przez cały rok (deszcze zenitalne). Strefa ta słynie z największego bogactwa gatunkowego roślin, gdzie na 1ha może występować ponad sto gatunków drzew, które tworzą kilka warstw ograniczających dostęp światła. Najwyżej wznoszą się ogromne drzewa, takie jak mahoniowiec i drzewa hebanowe. Charakterystyczne dla tej formacji są porośla oraz pnącza (epifity - storczyki i ananasowate oraz liany). Ponadto, brak tam rytmu wegetacyjnego roślin co powoduje, że flora rozwija się przez cały rok.  Roślinność wilgotnych lasów równikowych cechuje płytki system korzeniowy, który uwarunkowany jest grząskim podłożem i płytkim poziomem próchniczym gleb, gdyż panujący tam klimat prowadzi do wyjałowienia i szybkiej ich degradacji. Spotkamy tam czerwonożółte gleby ferralitowe.  Wszystko to powoduje, że obszar ten jest praktycznie niezamieszkały przez ludzi. Nieliczne ludy koczownicze (m.in. Pigmeje) trudnią się łowiectwem i zbieractwem. Żadna inna działalność gospodarcza nie jest w stanie tam zaistnieć, więc ludzie ograniczają się do wypalania lasów i uprawy prosa czy manioku.  Turystyka tych terenów także jest słabo rozwinięta przez nieustające opady i wysokie temperatury powietrza.  Tajga, czyli lasy iglaste zajmują obszary na półkuli północnej objęte klimatem umiarkowanym chłodnym, który charakteryzują krótkie, chłodne lata i długie, mroźne zimy z niewielkimi opadami. Na owym terenie dominują drzewa szpilkowe, takie jak świerki, limby, sosny, jodły i modrzewie. Niemniej jednak, można także natknąć się na niewielkie ilości drzew liściastych - brzozę oraz topolę. Roczne przyrosty drzew - z uwagi na panujące tam warunki pogodowe - są niewielkie. W podłożu tajgi występują liczne bagna, które powstały na wskutek występowania wiecznej zmarzliny w podłożu. Zamarznięte fragmenty ziemi utrudniają wsiąkanie wody.  W wielu miejscach, gdzie występuje płytki poziom wód gruntowych także zauważalne są torfowiska.  Ludność żyjąca w tej strefie zajmuje się przetwórstwem drewna oraz łowiectwem. Rolnictwo przez dominujące gleby bielicowe jest mało efektywne. Sadzi się tam tylko ziemniaki, oraz zboża o niskich wymaganiach klimatycznych.  Tajga występuje w Eurazji, Kanadzie oraz na Alasce. 

Dodaj swoją odpowiedź