Przyroda
martunia12354
2018-01-01 22:14:59
Proszę o szybkie udzielenie odpowiedzi!!! Stan środowiska na wyżynie Śląskiej, Lubelskiej i Krakowsko-Częstochowskiej.
Odpowiedź
juxi96
2018-01-02 03:42:44

Wyżyny Śląska, Lubelska i Krakowsko-Częstochowska to regiony uprzemysłowione. Występuje na ich terenie wiele zakładów przemysłowych, emitujących szkodliwe dla zdrowia substancje. Skutkiem zanieczyszczeń są jałowe gleby i brak czystego powietrza. Stan Środowiska na tych terenach jest zły, zanieczyszczone gleby nie sprzyjają  rozwojowi roślin. Zwierzętom brak jest terenów do życia.

Dodaj swoją odpowiedź