Matematyka
gucio1921
2018-01-01 23:36:59
1. Które wyrażenia mają jednakowe wartości? A. √16+9 i √16 + √9 B. √16-9 i √16 - √9 C. √16*9 i √16 * √9 D. √16:9 i √9 : √16 2. Które zdanie jest prawdziwe? A. Liczba 2√3 jest większa niż 3√2. B. Liczba -(√21)^2 jest o 1 większa od -(3√20)^3. <- tutaj jest pierwiastek 3 stopnia. C. Pierwiastek kwadratowy z liczby 96 jest zawarty między liczbami 9 i 10. D. Liczba √110 jest większa od 11.
Odpowiedź
Heniu12
2018-01-02 01:02:45

1] √(16+9)=√25=5            √16+√9=4+3=7 √(16-9)=√7                      √16-√9=4-3=1 √(16*9)=√144=12              √16*√9=4*3=12= prawidłowa odpowiedz √(16:9)=√(16/9)=4/3            √9:√16=3:4=3/4 2] a] (2√3)²  i (3√2)² 12< 18  czyli fałsz b] -(√21)²=-21                -(∛20)³=-20 fałsz, bo jest o 1 mniejsza c] √96  ²=96 9²=81              10²=100 czyli prawda d] √110 ²=110                  11²=121 czyli fałsz

Dodaj swoją odpowiedź