Historia
Agacisz
2018-01-01 23:43:49
Przyjrzyj się ilustracjom związanych z mitologią grecką a następnie wykonaj polecenia 1 Podaj nazwę przedstawionych miejsc 2 Podaj imiona postaci widocznych na ilustracjach Karta pracy nr.10 - W co wierzyli grecy proszę szybka odpowiedz
Odpowiedź
MrProsto
2018-01-01 23:59:03

Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką tradycję opowieści o bogach i herosach, wyjaśniających miejsce człowieka w świecie, oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Wiedza płynąca z mitów nie stanowiła jednak nigdy „prawdy objawionej” i otwarta była na dyskurs, polemikę i krytykę.

Dodaj swoją odpowiedź