Matematyka
doli480
2018-01-02 00:04:19
Dla jakich wartości parametru a układ równań {2x-4y=-2} {x+2y=3a} ma rozwiązanie będące parą liczb o różnych znakach? Pilne! Daje naj!
Odpowiedź
dawid986
2018-01-02 00:32:32

2x-4y=-2/:2 x+2y=3a x-2y=-1 x+2y=3a +------------- 2x=-1+3a/:2 x=(-1+3a)/2 (-1+3a)/2+2y=3a 2y=3a-(-1+3a)/2 2y=(6a+1-3a)/2 2y=3a+1/2/:2 y=(3a+1)/4 x*y<0 (-1+3a)/2*(3a+1)/4<0 a₁=-1/3 a₂=1/3 dla a∈(-1/3;1/3) układ równan ma rozwiązanie będące para liczb o róznych znakach

Dodaj swoją odpowiedź