Chemia
onana93
2018-01-02 02:07:19
Zmieszano 10cm3 50% roztworu H2SO4 o gęstości 1,40 g/cm3 z 5cm 20% roztworu H2SO4 o gęstości 1,14 g/cm3. Oblicz stężenie %, molowe oraz gęstość otrzymanego roztworu. Proszę o pomoc ;)
Odpowiedź
iluskaa7
2018-01-02 07:32:00

[latex]1.10cm^3*1,4g/cm^3=14g\ 14g*0,5=7g\ 2.5cm^3*1,14g/cm^3=5,7g\ 5,7g*0,2=1,14g\ frac{7g+1,14g}{14g+5,7g} =0,4132=41,32^o/_o\ H_2SO_4=98g=1mol\ 98g=1mol\ (7g+1,14g)=xmol;x=0,083mol\ 0,083mol=15cm^3\ ymol=1000cm^3;y=5,53 frac{mol}{dm^3} \ (14g+5,7g)/(10cm^3+5cm^3)= 1,31 frac{g}{cm^3} [/latex]

spoczus
2018-01-02 07:33:15

V1=10cm3=0.01dm3 Cp=50%=0.5 d=1,40g/cm3=1400g/dm3 V2=5cm3=0.005dm3 Cp=20%=0.2 d=1, 14g/cm3=1140g/dm3 Cm=Cp*d/M MH2SO4=98g/mol Cm1=0.5*1400/98=7,15 mol/dm3 Cm2=0.2*1140/98=2.33mol/cm3 n3=n1+n2 Cm3*V3=Cm1*V1+Cm2*V2 Cm3(V1+V2)=Cm1*V1+Cm2+V2 Cm3=Cm1*V1+Cm2*V2/V1+V2 Cm3=7.15*0.01+2.33*0.005/0.015 Cm3=5.54mol/dm3 Cp=m/v*d Cm=m/M*v =>m/v=Cm*M Cp=Cm*M/d mr1=1400*0.01=14g mr2=1140*0.005=5.7g 14+5,7=19.7g d=19.7/0.015 d=1313g/dm3=1.313g/cm3 n=cm*v n=5.54*0.015 n=0.0831mol ms=n*M ms=0.0831*98 ms=8.14g Cp=8.14/19.7 Cp=41,3%

Dodaj swoją odpowiedź