Historia
sylwusia0002
2018-01-02 02:41:29
Podane niżej zjawiska podziel na dwie kategorie przyczyn i skutków wojny radziecko-polskiej z lat 1919-1921 eksport rewolucji na zachód europy granica ryska realizacja idei federacyjnej oddanie Czechosłowacji i Slaska Zaolziańskiego liczne mniejszości narodowe w granicach Polski Ułóż podane niżej wydarzenia we właściwej kolejności; 1 powstanie śląskie uchwalenie konstytucji marcowej uchwalenie konstytucji kwietniowej podpisanie planu Fall Weiss śmierć Józefa Piłsudskiego przewrót majowy
Odpowiedź
Bogusława
2018-01-02 05:42:35

eksport rewolucji na zachód Europy--przyczyna granica ryska--skutek realizacja idei federacyjnej--przyczyna oddanie Czechosłowacji i Slaska Zaolziańskiego--skutek liczne mniejszości narodowe w granicach Polski-przyczyna Ułóż podane niżej wydarzenia we właściwej kolejności; 1--1 powstanie śląskie-1919 2---uchwalenie konstytucji marcowej-1921 4--uchwalenie konstytucji kwietniowej -1935 6---podpisanie planu Fall Weiss-1939 5--śmierć Józefa Piłsudskiego- 12 maja1935 3---przewrót majowy -1926

Dodaj swoją odpowiedź