Historia
rado1969
2018-01-02 03:49:49
Uzupełnij zdania. Najbogatszą grupą mieszkańców byli..... Rzemieślnicy wytwarzający te same towary należeli do..... Zanim przyszły rzemieślnik mógł przystąpić do wykonania pracy mistrzowskiej, musiał pracować jako...., a następne jako...... Mieszkańców miast nazywamy....... DAJE NAJ !!
Odpowiedź
olszewski
2018-01-02 04:07:12

Najbogatszą grupą mieszkańców byli kupcy(wśród mieszczan. )Rzemieślnicy wytwarzający te same towary należeli do. cechu. Zanim przyszły rzemieślnik mógł przystąpić do wykonania pracy mistrzowskiej, musiał pracować jako pomocnik a następne jako czeladnik. Mieszkańców miast nazywamy mieszczanami.

Dodaj swoją odpowiedź