Chemia
Kinga0109
2018-01-02 04:17:09
Dzień dobry,poproszę o pomoc w tych zadaniach z dziedziny chemii. 1.Napisz po 2 równania reakcji cząsteczkowe i jonowe otrzymania następującej soli. -AgS 2.Opisz źródła degradacji gleb oraz ich źródła.(krótko, zwięźle i na temat)
Odpowiedź
amator94
2018-01-02 09:39:08

Witaj 1. 2 AgF + Na₂S → Ag₂S↓ + 2 NaF 2 Ag⁺ + S²⁻ → Ag₂S↓ 2 AgNO₃F + K₂S → Ag₂S↓ + 2 KNO₃ 2 Ag⁺ + S²⁻ → Ag₂S↓ 2. Czynniki wywołujące degradację gleb: - węglowodory i ich pochodne np. ropa naftowa - tlenki azotu, węgla o siarki np pochodzące ze spalin samochodowych - środki czystości np. detergenty itp - metale ciężkie(ołów, rtęć, kadm) np te zawarte w pyłach i dymach hutniczych - nawozy sztuczne pestycydy - odpady stałe np popioły i żużel Proszę :) -

Dodaj swoją odpowiedź