Matematyka
lala2012
2018-01-02 04:23:59
Rozwiąż równania funkcji kwadratowej a) (x +1)do kwadratu=4x-2 b) x do kwadratu -x = -(x-3)-11 c) -(2x-3)(x+4)=3 (4+x)
Odpowiedź
brudor
2018-01-02 08:46:50

a) (x+1)² = 4x-2 x² + 2x + 1 -4x + 2 = 0 x² - 2x + 3 = 0 Δ=2² - 4*3=4-12=-8 < 0  rownanie sprzeczne. b) x² - x = -(x-3)-11 x² - x = -x+3-11 x² = -8   rownanie sprzeczne c) -(2x+3)(x+4)=3(x+4) 3(x+4)+(2x+3)(x+4)=0 (x+4)*[3+(2x+3)]=0 (x+4)(2x+6)=0 x+4=0  v  2x+6=0⇒ 2x=-6 x=-4  v  x=-3.

patrycja231
2018-01-02 08:48:05

a) (x + 1)² = 4x - 2 x² + 2x + 1 = 4x - 2 x² + 2x - 4x + 1 + 2 = 0 x² - 2x + 3 = 0 Δ = b² - 4ac = (-2)² - 4·1·3 = 4 - 12 = -8 Δ < 0, brak rozw. b) x² - x = (-x - 3) - 11 x² - x = - x + 3 - 11 x² - x + x = - 8 x² = - 8, sprzeczność, brak rozw. x² ≠ - 8 c) -(2x - 3)(x + 4) = 3(4 + x)     |·(-1) (2x - 3)(x + 4) = -3(4 + x) 2x² + 8x - 3x - 12 = -12 - 3x 2x² + 5x + 3x = 0 2x² + 8x = 0     /:2 x² + 4x = 0 x(x + 4) = 0 x = 0     v     x + 4 = 0 x = 0     v     x = -4

Dodaj swoją odpowiedź