Historia
Erato07
2018-01-02 06:26:59
1. Wyjaśni jakie były powody zawarcia unii polsko- litewskiej. 2. Wymień zasługi Jadwigi dla rozwoju akademii krakowskiej. Z góry dziękuję DAJE NAJ.
Dodaj swoją odpowiedź