Język angielski
Dangerous459
2018-01-02 06:40:39
Wpisz poniższe słowa we właściwych kolumnach
Odpowiedź
frieda1582
2018-01-02 09:32:25

Winter-Januray,February,December Spring-March,April,May Summer-June,July,August Autumn-September,October,November

Dodaj swoją odpowiedź