Historia
Anusia1553
2018-01-02 07:01:09
Która koalicja zwyciężyła w 2 wojnie światowej/czym zakończyła się ta wojna? Dam naj!
Odpowiedź
kamyczek14
2018-01-02 13:06:05

Koalicja która pokonała III Rzeszę to koalicja antyhitlerowska do której należały takie państwa jak Francja,Wielka Brytania,Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich czy Polska.Działania tej koalicji ostatecznie doprowadziły do pokonania Niemiec hitlerowskich 9 maja 1945.

rafjaw5
2018-01-02 13:07:20

Oczywiście w II wojnie światowej zwyciężyła tzw. Wielka Koalicja, której głownie przewodzili: Związek Radziecki, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.. Największy konflikt zbrojny zakończył się podpisaniem bezwarunkowej kapitulacji przez III Rzeszę 8 maja 1945roku, kilkanaście minut po godzinie 22.

Dodaj swoją odpowiedź