Historia
jhdm96
2018-01-02 07:14:49
Odpowiedz na pytania : 1.Co to jest odrodzenie ? 2.Kiedy i gdzie został zapoczątkowany Renesans (odrodzenie) ?
Odpowiedź
dead
2018-01-02 10:58:08

1. Odrodzenie (in. renesans) okres w kulturze europejskiej trwający od XIV w. do końca XVI w., charakteryzujący się powrotem do kultury antycznej. Najważniejszym jego prądem był humanizm.   2. Za  symboliczną, początkową datę rozpoczęcia renesansu uważa się 1453 r. (zdobycie Konstantynopola przez Turków). Największy rozkwit tej epoki był w bogatych miastach północnych Włoch - Florencja, Wenecja, Mediolan, Rzym. 

Dodaj swoją odpowiedź