Chemia
Ada234
2018-01-02 08:57:19
Zad1 Zapisz równania reakcji pozwalające otrzymać kwasów: siarkowodorowego , chlorowodorowego , siarkowego (IV) ,siarkowego (VI) ,azotowego (V) , węglowego , fosforowego (V)
Odpowiedź
gola92
2018-01-02 13:20:26

Kolejno 1)H2+S--->H2S H2S---H2O-->H2S(aq) 2)H2+Cl2--->2HCl HCl--H2O-->HCl(aq) 3)SO2+H2O--->H2SO3 4)SO3+H2O--->H2SO4 5)N2O5+H2O--->2HNO3 6)CO2+H2O--->H2CO3 7)P4O10+6H2O--->4H3PO4

rudaaaa23
2018-01-02 13:21:41

H₂ + S ---> H₂S(g) H₂S --H₂O--> H₂S(aq) H₂ +Cl₂ ---> 2HCl(g) HCl --H₂O--> HCl(aq) SO₂ + H₂O ---> H₂SO₃ SO₃ + H₂O ---> H₂SO₄ N₂O₅ + H₂O ---> 2HNO₃ CO₂ + H₂O ---> H₂CO₃ P₄O₁₀ + 6H₂O ---> 4H₃PO₄

Dodaj swoją odpowiedź