Chemia
Darka574
2018-01-02 10:46:39
Podaj nazwy systematyczne alkoholi przedstawionych wzorami półstrukturalnymi.
Odpowiedź
TUCHA41
2018-01-02 12:39:37

a) butan-1-ol b) butan-2-ol c) propan-2-ol (izopropan) d) etano-1,2-diol e) 3,3-dimetylobutan-1-ol

Dodaj swoją odpowiedź