Chemia
kasia1566
2018-01-02 11:34:29
1). Metoda otrzymywania kwasów nieorganicznych... Przykłady. 2). Obliczanie mas cząsteczkowych i stężenia procentowego roztworu- proste zadania Proszę o pomoc daje naj!
Odpowiedź
Schock
2018-01-02 12:56:04

1. Metoda otrzymywanie kwasów nieorganicznych: tlenek kwasowy + woda --> kwas Przykłady: SO₃ + H₂O --> H₂SO₄ 2NO₂ + H₂O --> 2HNO₃ 2. Obliczanie mas cząsteczkowych: Przykłady: mNaCl = mNa + mCl = 23u + 35,5u = 58,5u mH₂O = 2 * mH + mO = 2 * 1u + 16u = 2u + 16u = 18u mH₂SO₄ = 2 * mH + mS + 4 * mO = 2 * 1u + 32u + 4 * 16u = 2u + 32u + 64u = 98u 3. Obliczenie stężenia procentowego: Wzrór: [latex]c_{p} = frac{ m_{s} *100\%}{m_{r}} [/latex], gdzie: [latex]m_{s}[/latex] - masa substancji rozpuszczonej [latex]m_{r}[/latex] - masa roztworu (czasem należy obliczyć dodając masę substancji do masy rozpuszczalnika)

Dodaj swoją odpowiedź