Chemia
Psiak98
2018-01-02 12:08:39
WAŻNE! Czy mógłby mi ktoś z tym pomóc? ): Po przerwie na ferie nie jestem w stanie tego zrobić Zapisz równania reakcji. Użyj wzorów półstrukturalnych. propan-1-ol -> propen-> propan-1-ol
Odpowiedź
R1d3R1147
2018-01-02 18:54:36

CH3-CH2-CH2-OH  --- ΔT / Al2O3 --- > CH3-CH=CH2 + H2O CH3-CH=CH2 + H2O --- H+ --- > CH3-CH(OH)-CH3             produkt główny                                                       propan-2-ol   (przyłączenie H2O zgodnie z regułą Markownikowa )                                                       CH3-CH=CH2 + H2O ----H+ ---- > CH3-CH2-CH2-OH          produkt uboczny                                                        propan-1-ol   ( przyłączenie H2O niezgodnie z regułą Markownikowa )

Dodaj swoją odpowiedź