Matematyka
nana1994
2018-01-02 15:54:09
Oblicz pole prostokąta o wierzchołkach: A= (-2,0) B= (-1, -3) C= (5, -1) D= (4, 2)
Odpowiedź
oriana
2018-01-02 20:56:06

AB=[-1-(-2),-3-0]=[-1+2,-3]=[1,-3] |AB|=√(1²+(-3)²)=√(1+9)=√10 BC=[5-(-1),-1-(-3)]=[5+1,-1+3]=[6,2] |BC|=√(6²+2²)=√(36+4)=√40=2√10 Mamy dwa boki, czyli pole: P=|AB|*|BC|=√10*2√10=2*10=20

Dodaj swoją odpowiedź