Matematyka
penia123
2018-01-02 17:36:39
1.Oblicz cztery początkowe wyrazy ciągu określonego wzorem an= [latex] (-1)^{n} +3[/latex] 2.Dany jest ciąg arytmetyczny, w którym [latex] a_{1}= -3, [/latex] r=4 Oblicz [latex] a_{17}. S_{10} [/latex] 3. Dane są dwa kolejne wyrazy ciągu geometrycznego : -216 i -36 Oblicz iloraz tego ciągu 4. Oblicz wartość funkcji trygonometrycznych mniejszego kąta ostrego w trójkącie prostokątnym o bokach długości 5 cm, 12 cm, 13cm 5. Oblicz pole i obwód rombu, którego przekątne mają długość 12cm i 16cm 6. Oblicz pole koła wpisanego w trójąt równoboczny o boku 10 cm
Odpowiedź
kamka26
2018-01-02 18:22:04

1] a1=(-1)+3=2 a2=(-1)²+3=4 a3=(-1)³+3=2 a4=(-1)^4+3=4 2] a17=a1+16r=-3+16*4=61 a10=a1+9r=-3+9*4=33 S10=(a1+a10)/2  *10=( -3+33)*5=150 3] q=-36/-216=1/6 4] sinα=5/13 cosα=12/13 tgα=5/12 ctgα=12/5 5] P=1/2pq=1/2*12*16=96 cm² 1/2p=6 1/2q=8 a=dł. boku a=√[6²+8²]=10cm obwód=4a=4*10=40cm 6] a=10cm h=a√3/2=10√3/2=5√3 r=1/3h=1/3*5√3=5√3/3 pole koła=π*(5√3/3)²=75π/9=25π/3    cm²

Dodaj swoją odpowiedź