Fizyka
Słoneczkoo
2018-01-02 18:03:59
Jaką drogę przebędzie ciało w ciągu 10 minut poruszając się z prędkością 2 m/s
Odpowiedź
mateusz246
2018-01-02 23:06:48

D: t=10min=600s v=2m/s Sz: s=? W: s=v*t Roz: s=600`*2=1200m

Dodaj swoją odpowiedź