Matematyka
Dziaarowa
2018-01-02 18:31:19
Uprość wyrażenie wymierne, a następnie oblicz jego wartość[latex] frac{3x- sqrt{2} }{9x ^{2}-2 } \ dla x = - sqrt2} [/latex]
Odpowiedź
1Sara2
2018-01-03 01:19:04

[latex] frac{3x-sqrt{2}}{9x^2-2}=frac{3x-sqrt{2}}{(3x)^2-(sqrt{2})^2} =frac{3x-sqrt{2}}{(3x+sqrt{2})(3x-sqrt{2})}=frac{1}{3x+sqrt{2}},,; ,. x e -frac{sqrt{2}}{3}\ x=-sqrt{2}\ frac{1}{3 cdot (-sqrt{2})+sqrt{2}}=frac{1}{-2sqrt{2}}=-frac{sqrt{2}}{2sqrt{2}cdot sqrt{2}}=-frac{sqrt{2}}{4}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź