Historia
DontSpeakMe
2018-01-02 23:04:39
Podaj przyczyny i skutki powstania warszawskiego
Odpowiedź
Nieidealna15
2018-01-03 00:40:21

Przyczyny powstania warszawskiego:  - Polacy chcieli uniezależnić rząd od ZSRR  - Mieszkańcy Warszawy chcieli odzyskać niepodległość  - Próba ratunku dla suwerenności ukształtowanej po wojnie  - Chęć odzyskania terenów zagarniętych przez ZSRR Skutki Powstania Warszawskiego :  - Śmierć 150 tysięcy cywili i około 40 tysięcy powstańców  - Zniszczenie Warszawy i Wysiedlenie mieszkańców  - Zniszczenie zabytków i wieloletniej kultury     

Dodaj swoją odpowiedź