Matematyka
adisk1701
2018-01-03 01:14:29
Oblicz wartość wyrażenia (x²+y²)(2x+y) dla [latex]x= 2sqrt{2}, y=- sqrt{2} [/latex] .
Odpowiedź
klaudia993
2018-01-03 05:51:38

[latex]((2sqrt{2})^2+(- sqrt{2})^2) cdot (2 cdot 2sqrt{2}- sqrt{2})=[/latex] [latex](8+4) cdot (4sqrt{2}- sqrt{2})=[/latex] [latex]12 cdot 3sqrt{2}=36sqrt{2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź