Polski
Zakręcona16
2018-01-03 01:55:29
Jakie dobre zachowanie i pomysły znane przez pana Kleksa można wykorzystać we współczesnej szkole?
Odpowiedź
arletka1
2018-01-03 05:33:56

Na pewno wprowadzenie pewnych obowiązków tj.sprzątanie boiska,sali lekcyjnej, utrzymywanie porządku w jadalni. Sprzyja to kształtowaniu takich cech charakteru jak obowiązkowość,odpowiedzialność. Wprowadzenie nowego przedmiotu na którym uczylibyśmy sie prostych czynności koniecznych w życiu codziennym ( nakrywanie do stołu,mycie naczyń,szacunku do drugiej osoby).

Dodaj swoją odpowiedź